Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
BosWerkt verzorgd de sturing van de bosontwikkeling op basis van een werkplan. BosWerkt voert tevens het bleswerk in eigen regie uit. Daarbij worden ervaren HBO-ers ingezet. Voorafgaande aan de oogst wordt het bleswerk altijd besproken. Pas na goedkeuring door de eigenaar wordt met de oogst gestart. Ook de verkoop van sortimenten aan de weg wordt door BosWerkt verzorgd. Per houtverkoop worden drie kopers uitgenodigd. Het hout wordt aan de hoogste bieder gegund.
Tijdens het uitzetten van de dunningsgang worden de beschermde flora- en fauna en alle vaste rust- en verblijfplaatsen (horsten, burchten, e.d.) door BosWerkt in kaart gebracht. De resultaten -soort en GPS locatie- worden in de GIS-viewer ingebracht. Door deze aanpak wordt aan de eisen vanuit de gedragscode Bosbeheer voldaan (invulling Flora- en faunawet).

BosWerkt verzorgd vanzelfsprekend ook de directievoering tijdens de uitvoering  van de werkzaamheden. En ook de begeleiding van de sociale doelgroepen wordt door BosWerkt verzorgd.