Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
Deze (web)site is eigendom van BosWerkt. Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Berekeningen op de site
Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites.
De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.
Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de inhoudelijke informatie, vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van BosWerkt. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van BosWerkt en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
BosWerkt behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.