Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
Sociaal Bosbeheer is bij uitstek geschikt voor het beheer van gemeentelijke bosbezittingen. Bosbeheer is geen primaire taak, terwijl mooie, goed functioneerde bossen wel een gemeentelijk belang zijn.  Sociaal Bosbeheer levert u als gemeente naast ontzorging en mooie bossen zinvolle arbeid voor een breed pallet aan sociale doelgroepen. Via Sociaal Bosbeheer worden mensen uit sociale doelgroepen in staat gesteld hun talenten te benutten, zich zelf te verbeteren én hun eigen inkomen te genereren. En dat levert u als gemeente maatschappelijke winst en een behoorlijk financiële besparing op. Bijkomend voordeel is dat de meeste arbeidsinzet in de winterperiode valt. En de winter is bij uitstek een periode waarin weinig werk voor handen is. Personen uit de sociale doelgroepen blijven, als u  voor Sociaal Bosbeheer kiest, ook gedurende de winterperiode actief. Daardoor wordt veel persoonlijk- en ziektewetleed voorkomen.
Beheerplan stadsbosjes
IReferentie project voor gemeentes voor het beheren van stadsbosjes.
Lees verder >>
Zorgplicht in uitvoering
Boomveiligheid in stedelijk gebied (Antwerpen).
Lees verder >>