Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
BosWerkt wil met de introductie van Sociaal Bosbeheer zoveel mogelijk zinvolle arbeid voor verschillende sociale doelgroepen creëren. Daarom worden de beheersactiviteiten binnen Sociaal Bosbeheer door mensen met een afstand tot de arbeidmarkt uitgevoerd. Daarnaast verwerkt BosWerkt een deel van het vrijkomende rond hout in eigen fabrieken tot eenvoudige producten. Dit levert  arbeid voor de kwetsbare 'beschutte' doelgroep op. Daarnaast wil BosWerkt zich inzetten voor het beter en vooral toekomstbestendiger beheren van het Nederlandse bos. BosWerkt doet dat door het realiseren van voldoende ingroei van kwaliteitsbomen. Die ingroei moet er voor zorgen dat ook in de toekomst voldoende waardevolle stammen kunnen worden geoogst. Want alleen als dat kan blijft het bosbeheer in de toekomst betaalbaar.
En tenslotte wil BosWerkt het bos terug geven aan de samenleving. BosWerkt wil dit realiseren dit door een open communicatie en door samen te werken zo veel mogelijk andere organisaties. BosWerkt richt zich daarbij op het ontwikkelen van duurzame relaties met sociale partners. Bossen moeten, als het BosWerkt ligt  -opnieuw- een rol gaan vervullen bij de sociale cohesie van een regio. Want dat levert  veel sociale baten in de vorm van natuurbeleving, buitenspelen, stressreductie, obesitasverlaging of sportactiviteiten op. En daar is veel behoefte aan.