Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
Als u uw bosbeheer niet zelf wilt uitvoeren, maar u wel goed functioneerde bossen wilt hebben, dan kan BosWerkt u geheel ontzorgen. BosWerkt gaat daarbij uit van Sociaal Bosbeheer. Als u kiest voor Sociaal Bosbeheer krijgt u mooie bossen en werkt u daarnaast mee aan het creëren van zinvolle arbeid voor sociale doelgroepen. Via Sociaal Bosbeheer worden uw  bossen conform uw wensen beheerd en  worden mensen uit sociale doelgroepen in staat gesteld hun talent te benutten en zich zelf te verbeteren.
Wilt u niet geheel ontzorgt worden, maar heeft u wel behoefte aan ondersteuning bij een specifiek project dan kan dat natuurlijk ook. BosWerkt ondersteunt u graag, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van prunusbestrijding of het verwijderen van opslag op uw heideterrein. Ook kan BosWerkt een bijdrage leveren aan het uitvoeren van beheeringrepen waarbij niet machinaal kan worden gewerkt. Daarbij moet u denken aan het afzetten van -natte- hakhoutpercelen, het uitvoeren van een eerste dunning in jonge opstanden of het afzetten van houtwallen of -singels.

Meest gestelde vragen