Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
BosWerkt evalueert het beheer van de afgelopen periode. We doen dat samen met u. Ook onderzoekt BosWerkt of uw visie nog overeenkomt met wat u binnen uw bosbezit wilt bereiken.  Uiteindelijk zorgt BosWerkt ervoor dat uw visie met betrekking tot uw bos op papier komt. Vervolgens ontwikkeld BosWerkt op basis van die visie een werkplan, met daarin alle beheersmaatregelen voor de komende 5 of 6 jaar. BosWerkt gaat daarbij uit van een uitvoering op basis van een -reeds bestaande- indeling in werkblokken. Binnen het werkplan ontwikkeld BosWerkt een set met beheersmaatregelen. Uitvoering van deze maatregelen moeten er voor zorgen dat de bosdoelen uit uw visie weer een stap dichterbij komen. Tijdens bosbezoeken wordt, indien nodig, ook het opstandregister bijgewerkt of de basiskaart aangepast. Het werkplan wordt ter goedkeuring aan u aangeboden. Visie & werkplan vormen samen het beheerplan voor de komende 5 jaar. BosWerkt verplicht zich dit beheerplan voor u uit te voeren.
Als visie en werkplan gereed zijn ontwikkelt BosWerkt speciaal voor uw  bos- en natuur-terreinen een GIS-viewer. In deze viewer wordt de basiskaart opgenomen. Ook kunt u de basisinformatie uit het beheerplan in de viewer  inzien (paden, vak- en afdeling, werkblokken, maatregelen). Daarnaast wordt ook het werkplan in de viewer ingebracht. Hierdoor weet u als eigenaar exact hoe de huidige situatie eruit ziet en welk beheer wordt gevoerd. Vanzelfsprekend kunt u alle informatie, wanneer u maar wilt, via internet inzien. Ook biedt de viewer de mogelijkheid om zelf themakaarten te printen.