Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
Sociaal Bosbeheer is bij uitstek geschikt voor het beheer van provinciale bossen, bosjes en bosstroken. Bosbeheer is geen primaire taak van de provincie. Een groot deel van de bossen wordt dan ook alleen beheerd als de (verkeers-) veiligheid in geding is. Toch zijn er ook andere provinciale belangen. Goed ontwikkelde bossen kunnen een bijdrage leveren aan het ecologisch functioneren en de landschappelijke kwaliteit van een regio. Daarnaast kunnen provinciale bossen ook het startpunt zijn van waaruit bossen van verschillende eigenaren worden geclusterd. De provinciale bossen vervullen zo een katalysatorfunctie, waardoor veel meer bossen, bosjes of bosstroken dan alleen de provinciale worden opgeknapt. En dat is goed voor het landschap.