Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
Prunusbestrijding is op veel locaties in Nederland een belangrijk, maar noodzakelijk kwaad. Als niet wordt ingegrepen bestaat de kans dat alle inheemse bomen en kruiden door prunus worden overwoekert. BosWerkt kan de bestrijding van prunus voor u uitvoeren. Dit werk is zeer geschikt voor speciale sociale doelgroepen en levert dus met zekerheid zinvolle arbeid. Naast prunusbestrijding kan ook de bestrijding van andere exoten, zoals Amerikaanse eik door BosWerkt worden uitgevoerd. Maar ook het opschonen van heidevelden door het uittrekken van opslag van grove den en berk voert BosWerkt graag voor uit.