Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
Hier vindt u een aantal van onze publicaties. BosWerkt vindt het belangrijk om ook het onderwijs te betrekken bij haar projecten. Meerdere studenten hebben hun bijdrage geleverd in vooronderzoeken. De linker publicaties zijn verslagen en scripties van studenten van Van Hall - Larenstein en Zuyd Hogeschool.