Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact


Wie zijn de initiatiefnemers van BosWerkt?
Ronald Buiting en Herman Vrehen zijn de initiatiefnemers van BosWerkt. Ronald Buiting is eigenaar het ecologisch adviesbureau Buiting Advies BV, gespecialiseerd in het beheer van bos en natuurterreinen. Herman Vrehen is eigenaar van Werkbank BV, specialist op het gebied van de werkvoorziening voor sociale doelgroepen.

Wat is BosWerkt?
BosWerkt is een dienstverleningsconcept dat zich richt op het beheer van bos- en natuurterreinen van overheden en particulieren op basis van een concessie. Daarbij worden zoveel mogelijk beheerwerkzaamheden door mensen uit verschillende sociale doelgroepen uitgevoerd. BosWerkt kan ook een oplossing bieden bij het planmatig beheren van omvangrijke bosterreinen.

Wat is het doel van BosWerkt?
BosWerkt wil bij het beheer van bos- en natuurterreinen zo veel mogelijk zinvolle arbeid voor sociale doelgroepen realiseren. BosWerkt doet dat door de introductie van Sociaal Bosbeheer. Buiting en Vrehen kunnen het beheer van bos en natuur door de introductie van Sociaal Bosbeheer kostenneutraal organiseren (kosten € 0 per hectare bos per jaar), planmatig aanpakken en zinvolle arbeid voor sociale doelgroepen realiseren.

Hoe werkt BosWerkt?
BosWerkt gaat uit van het uitgeven van een bosconcessie onder strikte voorwaarden. Die voorwaarden bepaald de opdrachtgever zelf. Het concessiecontract heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. Verschil met de huidige manier van werken is dat de eigenaar het beheer niet meer zelf organiseert, maar al het noodzakelijke bosonderhoud kosteloos en op HBO-niveau door BosWerkt laat uitvoeren.

Welke garantie biedt BosWerkt?
BosWerkt garandeert de duurzame uitvoering van de ingrepen in het bos gedurende de contractperiode door het vooraf opstellen van een beheerplan. In dit plan worden alle door de eigenaar gewenste beheersresultaten en -voorwaarden beschreven. Het beheerplan is onderdeel van het contact. BosWerkt verplicht zich het beheerplan uit te voeren.

Hoe gaat BosWerkt om met de Gedragscode Bosbeheer?
BosWerkt voert alle bosingrepen conform de Gedragscode Bosbeheer uit. Daarnaast werkt BosWerkt altijd op basis van de uitgangspunten van de Flora- en faunawet. Daardoor wordt door BosWerkt altijd aan alle wettelijke kaders voldaan.

Hoe komt BosWerkt aan inkomsten?
BosWerkt verkrijgt inkomsten door het verkopen van het hout dat bij het sturen van de bosontwikkeling vrijkomt. Met deze inkomsten wordt de planvorming en de noodzakelijke beheersingrepen gefinancierd. Om de duurzame instandhouding te garanderen wordt jaarlijks maximaal 90% van de zogeheten 'bijgroei' geoogst. Daarnaast verwerkt BosWerkt een gedeelte van het hout tot eenvoudige bosproducten (brand- en paalhout) waardoor extra inkomsten ontstaan.

Zijn er al voorbeelden van BosWerkt uit de praktijk?
BosWerkt heeft sinds de introductie in 2013 verschillende concessiecontracten afgesloten. Zowel met de provincie Limburg als met de gemeente Echt-Susteren. Contracten met ander provincies en gemeenten zijn in voorbereiding. Ook worden projecten voor bij particulieren en terreinbeherende de organisaties uitgevoerd. Referenties kunnen op verzoek worden overlegd. Een bezoek aan een beheerlocaties is altijd mogelijk.

Waar leidt de samenwerking tussen de boseigenaar en BosWerkt uiteindelijk toe?
BosWerkt zorgt ervoor dat de bosterreinen planmatig en professioneel worden beheerd, zonder dat dit kosten met zich meebrengt. De bossen zullen door gebruik te maken van BosWerkt zowel ecologisch als economisch beter gaan functioneren. Daarnaast wordt veel zinvolle arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd. Hierdoor wordt actief invulling gegeven aan de participatie maatschappij.