Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
Indien gewenst kan BosWerkt in het kader van de wettelijk zorgplicht jaar-lijks een VTA uitvoeren. Tijdens de VTA worden bomen in de bosrand langs openbare wegen, fietspaden, spoorwegen en in de buurt van woningen op boomveiligheid beoordeeld. BosWerkt doet dit afhankelijk van de situatie booms- (per individuele boom) of  strooksgewijs (per bosstrook). De resultaten van de VTA worden in een GIS-viewer ingebracht. Mochten zich veiligheidsproblemen voordoen dan worden die aan de opdrachtgever gemeld. Uitvoering van de noodzakelijke snoei of vellingen wordt in overleg tussen BosWerkt en de opdrachtgever georganiseerd.
Zorgplicht in uitvoering
Boomveiligheid in stedelijk
gebied (Antwerpen).
Lees verder >>